CYBER GATES

CYBER GATES CYBER GATES has a broad range of world class security testing and consultancy services that can deliver a real return on investment for your business.
CYBER GATES has built its outstanding reputation through successfully completing projects with Government agencies, financial services firms, government contractors, and public companies and providing high quality and responsive professional services and solutions. Solely focused on cyber security, information assurance, and technology risk, CYBER GATES is committed to identifying the threats to your organization, implementing effective control frameworks and security best practices, and ensuring your organization achieves and maintains compliance with applicable laws and regulations. Whether you are a Government agency or a public company, your organization implements the latest information technology to solve challenging business problems, to accomplish your core mission, and to maximize the value you create for your customers and constituents. Yet this very same technology can also make you vulnerable to risks. CYBER GATES helps organizations assess its vulnerability to a broad spectrum of technological and other risks, and develops solutions that help contain and control them.
(19)

CYBER GATES Governance, Risk and Compliance Services help you evaluate your existing security practices against your business requirements and objectives. Our skilled security specialists provide recommendations to help you make more informed decisions about allocating your resources to manage security risks and compliance. We can deliver a wide range of capabilities—from security program development, to regulatory and standards compliance, to security education and training. Our approach is to replace traditional, manual processes and disparate point solutions to implement enterprise security programs, best practices, and information technology to provide holistic security solutions. Through these solutions, our customers manage emerging and evolving security risks and overcome compliance challenges. As a result, you can return your focus to where it should be: accomplishing your core mission, and maximizing the value you create for customers and shareholders. Անվտանգության հետ կապված ռիսկերի վերահսկման և կարգավորման ծառայությունը կօգնի գնահատել Ձեր գործող անվտանգության մեթոդները, կհօգա բիզնեսի կարիքները և կնպաստի ավելի արագ հասնել Ձեր նպատակին: Մեր փորձառու մասնագետները Ձեզ կօգնեն ճիշտ գնահատել անվտանգության ոլորտի ռիսկերը և լինել տեղեկացված: Մենք ունենք ծառայությունների լայն շրջանակ` բիզնեսի անվտանգության մակարդակի թեստավորում և կարգավորումից մինչև անվտանգության դասընթացներ և թրեյնինգներ: Մեր նպատակն է փոխել ավանդական, ձեռքով կատարվող աշխատանքները: Անվտանգության ծառայությունների, համաշխարհային լավագույն մեթոդների և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների միջոցով ամբողջական, բայց անհատական լուծումներ տալ Ձեր խնդիրներին: Այս լուծումների շնորհիվ մեր պատվիրատուները կկարողանան հաղթահարել շուկայում ձևավորվող և զարգացող անվտանգության ռիսկերը:

Mission: To become one of the best, respectable, powerful groups in the world who’re ever dedicating their lives in ethical hacking and countermeasures. Դառնալ համաշխարհային մակարդակի լավ, հզոր և հարգի թիմ, ովքեր իրենց կյանքն են նվիրել էթիկական հակերությանը և դրա հակազդմանը:

🚨Zoom: Best Practices for Securing Your Virtual Meetings 💬Here are some common-sense guidelines that should be followed ...
04/03/2020
Zoom: Best Practices for Securing Your Virtual Meetings

🚨Zoom: Best Practices for Securing Your Virtual Meetings 💬

Here are some common-sense guidelines that should be followed to safely host public meetings on Zoom without being interrupted by uninvited attendees.

#zoom #security

As a huge number of people work from home during the COVID-19 crisis, Zoom videoconferencing is thri...

We wish you, but no way guarantee a safe Merry Christmas and/or Happy New Year (twelve months from the date hereof) from...
12/31/2019

We wish you, but no way guarantee a safe Merry Christmas and/or Happy New Year (twelve months from the date hereof) from cyber threats, including but not limited to viruses and/or data breaches.🍷🎁🎉

Someone hacked the official website of the @Monero cryptocurrency project and quietly replaced legitimate Linux and Wind...
11/23/2019

Someone hacked the official website of the @Monero cryptocurrency project and quietly replaced legitimate Linux and Windows binaries available for download with malicious versions designed to steal funds from users' wallets. #monero #xmr #hack

ONEPLUS HAS ANNOUNCED THAT SOME OF ITS CUSTOMER INFORMATION HAD BEEN ACCESSED BY AN UNAUTHORIZED PARTY. IF YOU HAVE GOT ...
11/22/2019

ONEPLUS HAS ANNOUNCED THAT SOME OF ITS CUSTOMER INFORMATION HAD BEEN ACCESSED BY AN UNAUTHORIZED PARTY. IF YOU HAVE GOT AN EMAIL ALERT THAN YOUR NAME, PHONE, EMAIL, AND SHIPPING ADDRESS WAS EXPOSED.
#oneplus #customer #data #expose #information #leack #hack

Nearly 7.5 million Adobe Creative Cloud user records were left exposed to anyone with a web browser, including email add...
10/26/2019

Nearly 7.5 million Adobe Creative Cloud user records were left exposed to anyone with a web browser, including email addresses, account information, whether the user is an Adobe employee, and which Adobe products they use. The information exposed in this leak could be used against Adobe Creative Cloud users in targeted #phishing emails and scams.

A prolific hacker has claimed to have breached the data of more than 200 million Android and iOS gamers.
10/02/2019
Data Breach Warning For 200 Million Android And iOS Gamers

A prolific hacker has claimed to have breached the data of more than 200 million Android and iOS gamers.

A prolific hacker claims to have breached the data of more than 200 million Android and iOS social gamers. Here's what is known so far.

Our CEO, Samvel Gevorgyan, next to  Mark I — one of the first computers in our history. #mark1 #markone
10/01/2019

Our CEO, Samvel Gevorgyan, next to Mark I — one of the first computers in our history.
#mark1 #markone

Happy anniversary! 🍷🏆🎁🎉We are celebrating our 8th anniversary! and with it another year of accomplishments and successes...
06/29/2019
HOME • CYBER GATES - Information Security Consulting, Testing and Research Company

Happy anniversary! 🍷🏆🎁🎉

We are celebrating our 8th anniversary! and with it another year of accomplishments and successes!

8+ years of establishment and development
7+ professional solutions
10+ professional services
5+ International awards
6+ representatives Worldwide
60+ satisfied customers Worldwide

Thank you for all of the contributions you have made in making our company successful. #broadcast

https://www.cybergates.org/en/home/

CYBER GATES has a broad range of world class security testing and consultancy services that can deliver a real return on investment for your business.

Social sharing site and news aggregator Flipboard has reset millions of user passwords after hackers gained access to it...
05/30/2019

Social sharing site and news aggregator Flipboard has reset millions of user passwords after hackers gained access to its systems several times over a nine-month period and stole usernames, email addresses, passwords and account tokens for third-party services.
#social #website #flipboard #hack #user #username #password #account #token #gain #access #system

Almost one million systems still vulnerable to “wormable” Windows flaw (CVE-2019-0708), almost two weeks after the relea...
05/30/2019

Almost one million systems still vulnerable to “wormable” Windows flaw (CVE-2019-0708), almost two weeks after the release of a security patch by Microsoft.
#microsoft #windows #os #system #vulnerability #flaw #security #patch #rdp

Chinese hacking group has infected nearly 50,000 MsSQL and PHPMyAdmin servers with sophisticated kernel-mode rootkit and...
05/29/2019

Chinese hacking group has infected nearly 50,000 MsSQL and PHPMyAdmin servers with sophisticated kernel-mode rootkit and cryptocurrency mining malware to mine TurtleCoin.
#hacker #infect #mssql #phpmyadmin #server #kernel #rootkit #malware #crypto #mine #turtlecoin

‼️ Beware of "Someone sent you files via WeTransfer" Phishing Scams.#wetransfer #phishing #email #malware
04/30/2019

‼️ Beware of "Someone sent you files via WeTransfer" Phishing Scams.
#wetransfer #phishing #email #malware

‼️Ընկերությունը ոչ միայն պատասխանում է ստացվող զանգերին, այլև կատարում է զանգեր՝ փորձելով կրկին խաբեության մեջ ներքաշել ...
04/30/2019
Կազմակերպված կիբերհանցագործություն՝ Երևանում․ խաբեության միջոցով գողանում են մարդկանց անձնական տվյալներն ու գումար աշխատում

‼️Ընկերությունը ոչ միայն պատասխանում է ստացվող զանգերին, այլև կատարում է զանգեր՝ փորձելով կրկին խաբեության մեջ ներքաշել այն մարդկանց, ովքեր երբևէ առնչվել են իրենց հետ։

https://hetq.am/hy/article/103228

Գարին, օգտվելով առիթից, Մաքսից պահանջում է նրա սոցիալական ապահովության համարը (Social Security Number), բանկային քարտի համարը, ժամկետը, հակառակ...

‼️ Docker Hub hacked. An unauthorized person gained access to a Docker Hub database that exposed sensitive information f...
04/27/2019
Docker Hub Hacked. Database Exposed Sensitive Data of 190K Users

‼️ Docker Hub hacked. An unauthorized person gained access to a Docker Hub database that exposed sensitive information for approximately 190,000 accounts.
❓Here are the quick actions to take.

#docker #hub #database #expose #sensitive #data #user #github #bitbucket #repository #access #token #username #password

https://news.cybergates.org/en/articles/docker-hub-hacked-database-exposed-sensitive-data-190k-github-accounts/

An unauthorized person gained access to a Docker Hub database that exposed sensitive information for...

Hacked Docker Hub database exposed sensitive data of 190K users including access tokens for GitHub and Bitbucket reposit...
04/27/2019

Hacked Docker Hub database exposed sensitive data of 190K users including access tokens for GitHub and Bitbucket repositories used for Docker autobuilds as well usernames and passwords for a small percentage of users.
#docker #hub #database #expose #sensitive #data #user #github #bitbucket #repository #access #token #username #password

Facebook confirms that plaintext passwords for millions of Instagram users, along with millions of Facebook users, were ...
04/18/2019

Facebook confirms that plaintext passwords for millions of Instagram users, along with millions of Facebook users, were accessible to some of the Facebook engineers, who according to the company, did not abuse it.
#facebook #instagram #user #password #plaintext #access #engineer #compliance #privacy

Hacker group publish personal data on at least 1,400 unique records of employees of the FBI – Federal Bureau of Investig...
04/13/2019

Hacker group publish personal data on at least 1,400 unique records of employees of the FBI – Federal Bureau of Investigation, Secret Service, Capitol Police, U.S. Park Police and other federal agencies as well as police and sheriffs’ deputies in North Carolina and Florida.
#hacker #personal #data #employee #record #fbi #secretservice #capitolpolice #us #parkpolice #federalagency #northcarolina #florida #usa

British authorities arrested Wikileaks founder @Julian Assange in London on Thursday in response to an American extradit...
04/11/2019

British authorities arrested Wikileaks founder @Julian Assange in London on Thursday in response to an American extradition request. #wikileaks #JulianAssange #arrest #london #uk

Google lets your mobile phone, running Android 7.0 Nougat or higher, act as a two-step verification (2SV) security key f...
04/11/2019

Google lets your mobile phone, running Android 7.0 Nougat or higher, act as a two-step verification (2SV) security key for Google accounts.
#google #mobile #phone #android #nougat #2sv #2fa #authentication #verification #system #account #security

🎯 Prevent malicious attacks targeting your business🏆 Award-winning solution designed to stop constantly evolving threats...
04/06/2019

🎯 Prevent malicious attacks targeting your business
🏆 Award-winning solution designed to stop constantly evolving threats before they impact your business.

⁉️ Malicious activity or malware detected?
📞 Call us:
+1 (201) 201-0028
❓ Email us:
[email protected]

Over 540 million Facebook user records have been leaked from Amazon S3 bucket, including comments, likes, reactions, acc...
04/03/2019

Over 540 million Facebook user records have been leaked from Amazon S3 bucket, including comments, likes, reactions, account names, Facebook user IDs, and more.
#amazon #aws #awss3 #facebook #fb #user #account #private #sensitive #date #leak #expose #password

Facebook caught asking users for the passwords to their email accounts.#facebook #ask #personal #email #password
04/03/2019

Facebook caught asking users for the passwords to their email accounts.
#facebook #ask #personal #email #password

Activities in cyberspace during Four-day war (April, 2016).#armenia #nkr #karabakh #fourdaywar #aprilwar
04/02/2019
Nagorno-karabakh clashes: Four-day war in cyberspace

Activities in cyberspace during Four-day war (April, 2016).
#armenia #nkr #karabakh #fourdaywar #aprilwar

Activities in cyberspace during Four-day war (April, 2016). Attack April 2, 2016 Government & m...

The following CYBER GATES Worldwide customer care is available 24x7:Call us: +1 (201) 201-0028Email us: support@cybergat...
03/27/2019

The following CYBER GATES Worldwide customer care is available 24x7:

Call us: +1 (201) 201-0028
Email us: [email protected]

Apple announces Apple Card —a titanium card with no credit card number, CVV, expiration date or cardholder signature, wi...
03/25/2019

Apple announces Apple Card —
a titanium card with no credit card number, CVV, expiration date or cardholder signature, with all that authorization information stored directly in the Apple Wallet app.

🎯 How to protect your small business as cybersecurity threats rise?Comprehensive website security plans for micro, small...
03/08/2019
Services for SMEs

🎯 How to protect your small business as cybersecurity threats rise?

Comprehensive website security plans for micro, small and medium-sized enterprises (SMEs):
https://www.cybergates.org/en/services/sme/#website_security_plans

🏆 Best Information/Cyber Security Solution — ICT Business Council of Georgia

#cybersecurity #web #security #websecurity

We have the experience, the industry knowledge and expertise to deliver effective, measurable outcomes for business and government clients throughout the world.

Personal information of 14.8 million 500px users leaked in security breach.Everyone who had an account with photo-sharin...
02/17/2019

Personal information of 14.8 million 500px users leaked in security breach.

Everyone who had an account with photo-sharing platform 500px on or before 5 July 2018 may be affected by the security breach that exposed user personal data, including real names, usernames, emails, password hashes and other personal information.
#500px #photo #platform #expose #security #breach #data #leak #name #username #email #password #hash #persnal #information

Why cybersecurity training is crucial for your business.- The average number of serious vulnerabilities per website is 5...
02/13/2019

Why cybersecurity training is crucial for your business.

- The average number of serious vulnerabilities per website is 56;
- Serious vulnerabilities are resolved in an average of 193 days from first notification;
- 43% of cyber attacks target small businesses;
- 30% of SMEs lack an incident response plan;
- 68% of funds lost as a result of a cyber attack where declared unrecoverable;
- 60% of small businesses close their doors within 6 months after a serious cyber attack.

South African energy supplier Eskom Group has been hit with a double security breach consisting of an unsecured database...
02/12/2019

South African energy supplier Eskom Group has been hit with a double security breach consisting of an unsecured database containing network credentials, customer information, redacted customer credit card information, and sensitive business information due to downloaded Sims 4 game.
#eskom #security #data #breach #customer #creditcard #sensitive #info #sims4 #game

Russian authorities and major internet providers are planning to disconnect the country from the internet temporarily as...
02/11/2019

Russian authorities and major internet providers are planning to disconnect the country from the internet temporarily as part of preparations for a potential cyber-war.
#russia #isp #internet #disconnect #unplug #plan #cyber #war #cyberwar #cybersecurity

Look at the Armenian Edition of the Web We Want Handbook for Educators! Designed for teachers across Europe, this powerf...
02/07/2019

Look at the Armenian Edition of the Web We Want Handbook for Educators! Designed for teachers across Europe, this powerful resource of INSAFE and The European Schoolnet, proposes plenty of ideas to encourage young people to develop creative and critical thinking skills.

Read & download:
http://safe.am/book/Handbook_teachers_lesson_plans.pdf
http://safe.am/book/Handbook_for_Young_Arm.pdf

The European commission said the Enox Safe-Kid-One smartwatch, which comes fitted with a global positioning system (GPS)...
02/05/2019

The European commission said the Enox Safe-Kid-One smartwatch, which comes fitted with a global positioning system (GPS), a microphone and speaker, posed a serious risk for the privacy and security of children.
#EU #enox #safekidone #smartwatch #risk #expose #privacy #children

Houzz, a $4 billion-valued home improvement startup, has urged users to reset their passwords after an "unauthorised thi...
02/02/2019

Houzz, a $4 billion-valued home improvement startup, has urged users to reset their passwords after an "unauthorised third party" made off with a file containing customer data, including logins, IP addresses and other personal data.
#houzz #home #startup #user #reset #password #warning #email #hack #hacker #sensitive #file #data #personal #information #login #ipaddress

For the second time in six months, an Apple hardware engineer is accused of stealing trade secrets related to the compan...
02/02/2019

For the second time in six months, an Apple hardware engineer is accused of stealing trade secrets related to the company’s autonomous car project.
#apple #hardware #engineer #steal #secret #sensitive #data #selfdriving #car

01/31/2019
CYBER GATES Armenia

🎯 Սիրելի ընկերներ, CYBER GATES Armenia էջը և դրան կից CYBER GATES ® Armenian community խումբը հատուկ ստեղծել ենք այն մարդկանց համար, ովքեր գերադասում են հայերեն բովանդակության միջոցով ծանոթանալ տեղեկատվական և կիբեր-անվտանգության վերաբերյալ նորություններին և վերլուծությանը:

Մեր նպատակ է՝ նպաստել կիբեր-անվտանգության ապահովման, անձնական տվյալների գաղտնիության պահպանման վերաբերյալ իրազեկվածության բարձրացմանը, համացանցում թվային աշխարհի սպառնալիքների, մասնավորապես՝ տեղեկատվական և կիբեր-անվտանգության վերաբերյալ հայալեզու բովանդակության ընդլայնմանը, առցանց անվճար խորհրդատվության զարգացմանը, հավաստի, փորձագետների կողմից վերահսկվող տեղեկությունների տարածմանը։

🤳 Մեր էջին կարող եք հետևել նաև Instagram-ում՝ https://www.instagram.com/cybergates.armenia/

«ՍԱՅԲԵՐ ԳԵՅԹՍ»-ը տրամադրում է կիբերանվտանգության ամբողջական լուծումներ յուրաքանչյուր չափի կազմակերպության համար:

A massive flaw in Apple's FaceTime software lets you hear audio of person you are calling before they pick up. The bug d...
01/29/2019

A massive flaw in Apple's FaceTime software lets you hear audio of person you are calling before they pick up. The bug does not yet have a patch - meaning you should turn FaceTime off.
#Apple #FaceTime #software #flaw #call #audio #eavesdrop #patch #cybersecurity #awareness #EuropeanCybersecurityMonth #NationalCybersecurityAwarenessMonth

Happy Data Privacy Day! 🎉Personal information is like money. Value it. Protect it.#data #privacy #dataprivacyday
01/28/2019

Happy Data Privacy Day! 🎉
Personal information is like money. Value it. Protect it.
#data #privacy #dataprivacyday

Renderforest, a fast growing tech company from Armenia, is seeking proposals from qualified vendors to perform Penetrati...
01/25/2019

Renderforest, a fast growing tech company from Armenia, is seeking proposals from qualified vendors to perform Penetration Testing of its public Infrastructure including:

- Web Applications,
- Web Services,
- API endpoints Servers,
- Network Infrastructure for vulnerabilities.

More information may be found here: http://bit.ly/2B58IpZ

Deadline: February 11, 2019.
Email: [email protected]

Address

1220 L Street 100/3
Washington D.C., DC
20005

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when CYBER GATES posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to CYBER GATES:

Videos

Our Story

CYBER GATES has built its outstanding reputation through successfully completing projects with Government agencies, financial services firms, government contractors, and public companies and providing high quality and responsive professional services and solutions. Solely focused on cyber security, information assurance, and technology risk, CYBER GATES is committed to identifying the threats to your organization, implementing effective control frameworks and security best practices, and ensuring your organization achieves and maintains compliance with applicable laws and regulations.

«ՍԱՅԲԵՐ ԳԵՅԹՍ»-ը հեղինակություն է ձեռք բերել պետական հաստատությունների, ֆինանսական ընկերությունների և հասարակական կազմակերպությունների ծրագրերը հաջողությամբ ավարտին հասցնելու շնորհիվ` նրանց ապահովելով բարձրորակ և պրոֆեսիոնալ լուծումներ: Կենտրոնանալով զուտ կիբեր-անվտանգության, ինֆորմացիոն ապահովության, տեխնոլոգիական ռիսկերի և անվտանգ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների վրա` ձգտում է բացահայտել Ձեր կազմակերպությանը սպառնացող վտանգները, իրականացնել կառավարման արդյունավետ համակարգ, որը հիմնված կլինի լավագույն փորձի վրա:

Nearby home improvement businesses